Que Te Vaya Bien – Dat het je goed gaat

Que Te Vaya Bien is een VZW die zicht inzet voor kinderen, jongeren en hun families in Latijns-Amerika
die leven in kansarmoede.Wie zijn wij?

Eva Eva Geerts vertrok in september 2011 voor het eerst naar Bolivia om haar stage psychologie in Alalay te doen. De problematiek van de kinderen, de behoeften en noden die ze zag, het Bolivaanse leven, lieten haar sindsdien niet meer los. Na het schrijven van haar thesis vertrok ze terug naar Bolivia en sinds maart 2013 werkt ze in Alalay als coordinatrice. Als voorzitster binnen QTVB verzorgt ze de interne en externe communicatie.

Sophie Sophie Vande Velde Penning en secretaris.

Robin Robin Forrez is verantwoordelijk voor de website en facebook.

Thomas Thomas Depuydt Ondervoorzitter

Stephanie Stephanie Van den Broeck Als juriste speelt Stephanie voornamelijk een ondersteunende rol binnen de VZW. Zij houdt zich o.a. bezig met het opstellen van overeenkomsten en checkt de werking van de VZW op juridische correctheid. In geval van conflicten zoekt ze naar oplossingen via bemiddeling of overleg met de betrokkenen.

Mieke Mieke Van der Vaerent Mieke is vanaf het begin nauw betrokken geweest bij Alalay vanwege de ervaring van haar dochter Eva. Ze bezocht Bolivia in juli 2013 en was onder de indruk van de kinderen die leven in Alalay: “Ze hebben de onbezorgdheid en onschuld van de kindertijd veel te vroeg verloren of ze hebben ze zelfs nooit gekend”. Ze heeft een ondersteunende rol in Que te vaya bien als PR.
Doneren!

Alalay is een Boliviaanse NGO die zich inzet voor kinderen, adolescenten en families die leven in spirituele, emotionele, economische en sociale armoede. Ze trachten hun situatie te verbeteren aan de hand van een preventie- en beschermingsprogramma. Alalay tracht zo veel mogelijk te voorzien in eigen inkomsten, maar op dit moment zijn ze nog voor een groot deel afhankelijk van giften uit het buitenland vanwege de situatie in Bolivia. Wil je de kinderen in straatsituatie graag een handje vooruit helpen? Doe dan een gift aan Alalay via de VZW Que Te Vaya Bien!

Doe een donatie aan Que Te Vaya Bien