Bolivia

bolivia_mapBolivia ligt in Zuid-Amerika. Het land wordt ook wel “het hart van Zuid-Amerika” genoemd. Het grenst in het Noorden en Oosten aan Brazilië, in het Zuidoosten aan Paraguay , in het Zuiden aan Argentinië en in het Westen aan Chile en Peru.Bolivia is een land met heel veel natuur en minder stedenbouw. Wel zijn er een aantal heel grote steden: La Paz en Santa Cruz tellen allebei meer dan 1.000.000 inwoners. Ook El Alto en Cochabamba zijn grote steden. Sucre is de officiële hoofdstad. Maar over het algemeen wordt La Paz als de belangrijkste stad gezien.

De situatie in Bolivia: de armoede en inkomensongelijkheid zorgen ervoor dat er meer kinderen in straatsituatie werken en/of leven. Van de 4,5 miljoen Boliviaanse kinderen leven er 2,6 miljoen in een hoge risico situatie. Van deze 2,6 miljoen kinderen leven en werken er 800.000 kinderen op straat.

Om een algemeen beeld te vormen van Bolivia worden hieronder enkele cijfers vergeleken relatief ten opzichte van België. De cijfers werden geraadpleegd in het CIA World Factbook op internet.
België is 36 keer kleiner dan Bolivia. Bolivia is dus een zeer groot land. Om dit land te doorkruisen is er een groot bussennetwerk. De lange-afstandsbussen rijden meestal ’s nachts. Er zijn ook 2 treintrajecten in Bolivia: eentje op de hoogvlakte en eentje van Santa Cruz naar Brazilië.

Bolivia is een zeer divers land: het hoogste punt is op meer dan 6 km hoogte en het laagste punt is op 694m. Dit zorgt ervoor dat het klimaat in Bolivia in elke stad anders is. In La Paz (4 kilometer hoogte) daalt de temperatuur ’s nachts tot het vriespunt terwijl het overdag 25 graden kan zijn. In Santa Cruz is het een tropisch klimaat: meestal is het rond de 30 graden en is het heel vochtig. In heel Bolivia is er nat en droog seizoen. Het natte seizoen begint rond november en eindigt ongeveer in april. December en Januari zijn de natste maanden.
Het inwonersaantal in Bolivia wordt rond de 10.000.000 inwoners geschat. Elke 11 jaar wordt er een grote bevolkingstelling georganiseerd. Aangezien er mensen op het platteland wonen en aangezien er mensen in straatsituatie leven, is het moeilijk om een precieze schatting te maken van het reële aantal inwoners.

Daarnaast is er een rijke mengeling van culturen in Bolivia. De indianen maken bijna 60 % van de bevolking uit. Er zijn drie heel grote stammen: de Quechua, de Aymara en de Guarani. Elke stam heeft zijn eigen taal. Deze talen zijn officieel erkend in Bolivia. Naast de indianen wonen er blanken: deze mensen zijn rechtstreekse afstammelingen van de Spanjaarden. Bolivia is immers gedurende 500 jaar een kolonie geweest van Spanje. En dan is nog 30 % van de mensen Mestizo: dit zijn mensen met indiaanse en Spaanse voorouders.

België en Bolivia zijn ongeveer op dezelfde tijd onafhankelijk geworden. België splitste zich af van de Nederlanden en Bolivia gooide het Spaanse juk van zich af. De democratie kwam in België echter veel sneller op gang: reeds in 1831 mochten mannen ouder dan 25 jaar hun stem gaan uitbrengen. Terwijl de Bolivianen tot 1982 hebben moeten wachten eer er echt democratische verkiezingen georganiseerd werden. Bolivia heeft een lange geschiedenis van corruptie en staatsgrepen. Er was weinig politieke stabiliteit. De huidige president, Evo Morales, heeft daar verandering in gebracht. Het is de eerste keer in Bolivia dat een indiaan president geworden is. Hij werd verkozen in 2005 en herkozen in 2009. Het is een socialistische president. Veel Zuid-Amerikaanse landen hebben een linkse president zoals Cuba en Venezuela. Ook Evo Morales hanteert een zeer links beleid. De rijkere blanken die leven in Santa Cruz zijn het niet eens met zijn beleid en dit zorgt voor de nodige spanningen. Er worden veel betogingen en blokkades gehouden in Bolivia.

In België is er sprake van vergrijzing. In Bolivia is er een heel jonge bevolking. Bijna de helft van de bevolking is jonger dan 18 jaar! De gemiddelde leeftijd in Bolivia ligt dan ook veel lager dan in België. De bevolking in Bolivia groeit 27 keer sneller dan in België.
België geniet een grote welvaart. Zo goed als elke Belg ouder dan 15 jaar kan lezen en schrijven en iedereen heeft toegang tot drinkbaar water en sanitair. De kindersterfte is relatief laag: 4,28/1000. In Bolivia is de kindersterfte tien keer hoger: 40 van de 1000 kinderen sterven in het kraambed. Daarnaast kan 13 % van de Bolivianen ouder dan 15 jaar niet lezen en schrijven en heeft 14 % geen toegang tot drinkbaar water. Maar liefst 75 % van de Bolivianen heeft geen toegang tot sanitaire voorzieningen zoals WC, douche, bad, etc.

De inkomensongelijkheid is groter in Bolivia dan in België. In België consumeren de 10 % armste mensen 3.4 % van het totaal geconsumeerde, terwijl de 10 % rijkste mensen instaan voor 28.4 %. Al een aanzienlijk verschil! In Bolivia is het verschil echter nog veel groter: de 10 % armste mensen consumeren 1 % van het totaal, de 10 % rijkste mensen consumeren 45 %.

Wanneer we in Bolivia gaan kijken hoe veel mensen minder dan 1.5 euro per dag hebben om mee te leven, komen we aan 30 %! De armoede is dus zeer groot in Bolivia. Want ook als je boven deze grens leeft, is het niet gemakkelijk om een welvarend leven te leiden. Opleidingen na de middelbare school zijn duur. De sociale mobiliteit is dus ook zeker niet groot, want de arme mensen hebben geen geld om de opleiding van hun kinderen te betalen, waardoor deze kinderen nooit een hoger loon dan hun ouders zullen verdienen. De sociale ongelijkheid wordt zo in stand gehouden. Wel is het onderwijs zo goed als gratis tot 18 jaar. Dus de meeste kinderen leren lezen, schrijven en rekenen. Ter vergelijking: een appel in Bolivia kost 0.50 euro en het vervoer van El Torno tot aan Santa Cruz (40 km) kostte ook een halve euro.

Laatste Reacties