Beschermingsprogramma

Tijdens het beschermingsprogramma worden de kinderen residentieel opgevangen: ze wonen in een tehuis. Kinderen die reeds in straatsituatie leven worden opgevangen in dit programma. Het beschermingsprogramma bestaat uit vier fases.

Eerste fase

In de eerste fase gaat er een psycholoog samen met andere vrijwilligers naar de straat om de kinderen te benaderen. Spelenderwijs leren ze elkaar beter kennen en wordt er een vertrouwensband opgebouwd. Indien de kinderen beslissen dat ze graag willen geholpen worden door Alalay wordt er contact gezocht met eventuele familieleden en gaan de kinderen over naar de tweede fase.

Tweede fase

In de tweede fase komen ze terecht in het opvangtehuis in de stad. Daar maken ze kennis met de manier van werken van Alalay, de rechten en plichten die ze hebben, de taken die ze moeten doen en beginnen ze ook naar school te gaan. Indien de kinderen voor een langere tijd stabiel geleefd hebben in de tweede fase en wanneer er geen mogelijkheid is om terug te keren naar familie, gaan ze over naar de derde fase.

Derde fase

De derde fase is in El Torno, in een dorpje 40km buiten Santa Cruz. Er wonen momenteel 60 kinderen in deze aldea. Ze leven in vijf verschillende huizen. In elk huis worden de kinderen verzorgd door twee opvoeders die elkaar wekelijks afwisselen. Er werken dus in totaal 10 opvoeders in de aldea die elk zorgen voor een tien- tot vijftiental kinderen. Zij eten, slapen en leven samen met de kinderen 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Het is ook hun taak om de kinderen te begeleiden met het huiswerk. De opvoeders hebben geen opleiding genoten. Naast de opvoeders is er een klinische ploeg aanwezig in de aldea. Deze ploeg bestaat uit een coördinator, een financieel medewerker, een spiritueel begeleider, een sociaal werkster en een psychologe. Hun functie bestaat erin de kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen zodat hun (basis)behoeften worden voorzien en de vooropgestelde doelen worden bereikt. In tegenstelling tot de opvoeders leven deze mensen niet in de aldea. Ook wonen er vrijwilligers in de aldea. Deze mensen komen uit Europa, de Verenigde Staten of Canada voor variabele tijd om te helpen waar ze kunnen.

Vierde fase

Als de kinderen 15 jaar oud zijn, gaan ze over naar de vierde fase. Dan gaan ze terug naar het opvangtehuis in de stad. Ze hebben daar de mogelijkheid om technische vaardigheden aan te leren en beginnen begeleid te werken zodat ze op hun 18 jaar zelfstandig kunnen leven. Een enkeling zal de mogelijkheid krijgen om naar school te blijven gaan en een hogere studie aan te vangen.

Laatste Reacties