Computers en internet

Een essentieel luik in de doelstelling van Alalay is educatie: de kinderen gaan reeds in tweede fase naar school. Het is belangrijk dat ze aanwezig zijn in de les, dat ze niet te laat komen, dat ze hun huiswerk maken en leren wat van hen verwacht wordt op school. In derde fase wordt er ook intensief ingezet op talentontwikkeling en resultaten. Er wordt in het tehuis veel tijd vrijgemaakt voor schoolse opvolging en er wordt bijles gegeven aan de kinderen die specifieke behoeftes hebben op gebied van taal, rekenen, projectmatig werk. Ook de vrijwilligers die toekomen, ondersteunen de opvoeders in deze taak zodat de kinderen meer individuele opvolging genieten.  

De kinderen van tweede en vierde fase, die in de stad wonen, hebben goede toegang tot internet. De kinderen, die in een meer afgelegen dorp wonen, hebben echter geen toegang tot internet. Dit zorgt voor grote frustratie. Ze krijgen immers op school de opdracht om informatie op te zoeken. Het personeel in Alalay behelpt zich op dit moment door informatie op te zoeken in kranten en tijdschriften. Of de opvoeders en vrijwilligers helpen de kinderen via hun persoonlijke GSM of gaan samen met de kinderen naar het nabijgelegen stadje in El Torno naar een internetcafé. Dit is heel omslachtig en de kinderen behalen hun doelen niet, namelijk, het zelf ontdekken van het internetlandschap en hun informatieve vaardigheden ontwikkelen. Bovendien zijn er computers aanwezig in de aldea van derde fase. Deze computers zijn echter niet in optimale staat. Zowel de hardware als de software is verouderd en ze worden belaagd door virussen.  

Niet alleen de kinderen, maar ook het team van collega’s in de aldea, heeft geregeld internet nodig voor de werking. Zo staat de coördinator, de psycholoog en sociaal werker constant in contact met de directrice in de stad en met het hoofdkantoor in La Paz. De communicatie zou aanzienlijk versneld en gefaciliteerd worden dankzij de installatie van internet. 

Dankzij de hulp van SARIS en de 11-11-11-actie kunnen we het vanaf januari 2016 mogelijk maken om drie nieuwe computers aan te kopen, om de verouderde computers een groot onderhoud te geven, om internet te installeren in de aldea en om de abonnementskosten te dekken gedurende minstens 1 jaar.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Laatste Reacties