De stichting FUNDACIÓN CAMINO EN PRO DEL DESAROLLO INTEGRAL, afgekort FUCAPRODEIN, wat staat voor “Een weg voor Integrale Ontwikkeling”, is in 2016 opgericht door mensen uit de gemeente Agrado, departement Huila, Colombia.

Missie

 “Samenwerken voor de bestrijding van individuele en familie-armoede in kwetsbare bevolkingsgroepen; we willen de omstandigheden verbeteren voor families en gemeenschappen, op economisch, psychisch, sociaal en geestelijk gebied, teneinde de kwaliteit van leven te verhogen.” 

Doelgroep

Individuen, gezinnen en gemeenschappen met tekorten op psychisch, geestelijk, sociaal en economisch gebied die in de weg staan van de kwaliteit van leven en een goede ontwikkeling.

Activiteiten

De stichting FUNDACIÓN CAMINO EN PRO DEL DESAROLLO INTEGRAL, afgekort FUCAPRODEIN, wat staat voor Een weg voor Integrale Ontwikkeling, is in 2016 opgericht door mensen uit de gemeente Agrado, departement Huila, Colombia.

1. Psychologische steun: Diagnostische en therapeutische ondersteuning en begeleiding van individuen, koppels en families.

2. Geestelijke steun: Ondersteuning van de geestelijke ontwikkeling van individuen, koppels, families of gemeenschappen door geestelijke begeleiding, ondersteuning en monitoring, gericht op het ontwikkelen van persoonlijke kracht.

3. Sociale steun:
a. Situationele diagnose en interventie door middel van projecten en programma’s voor de ontwikkeling van intellectuele, relationele, artistieke, culturele, sportieve vaardigheden voor een gezond leven.
b. Voedsel aanbieden ter leniging van acute nood.

4. Economische steun:
a. Winkels, uitgebaat door de stichting, voor aankoop en verkoop aan lage prijzen van goederen waarmee de armsten hun kwaliteit van leven kunnen verbeteren.
b. Diagnose en interventie door middel van projecten en programma’s voor de ontwikkeling van vaardigheden om in eigen inkomen te voorzien.

Huidige stand: Samenwerkingsverbanden met kringwinkels in Medellín en Bogotá, die het mogelijk maken in Agrado en Pital twee kringwinkels voor de armen te draaien. Daarvoor huurt de stichting twee huizen. De huur en het levensonderhoud van de uitbater worden betaald uit de inkomsten van de winkel.

👉 FUCAPRODEIN is in tussentijd ontbonden en dus niet meer actief zoals hierboven beschreven.