In maart 2022 kregen we te horen dat onze subsidieaanvraag bij de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met én ten voordele van Alalay goedgekeurd werd! De subsidie bedroeg 4000 euro, waaraan we zelf nog 1000 euro toegevoegd hebben met de opbrengst van de koffieactie! 

De subsidie werd aangewend voor: 

👉 Opknappen cabaña van de jongens 
👉 Opknappen cabaña van de meisjes 
👉 Opknappen van het sportterrein 
👉 Materiaal voor de speelruimte
👉 Oprichten van een computerruimte
👉 Aankoop van drie laptops   

In de voorbereidingsperiode van deze subsidieaanvraag kwamen we verschillende keren online samen met Valeria & Margerita van Fundación Alalay. Zij gaven volledig vorm aan de inhoud van de subsidieaanvraag. We vinden het belangrijk om te duiden dat we als ondersteunende vzw fungeren en ons ten allen tijde laten leiden door de lokale expertise & noden.

💪 In de zomervakantie deden we één follow-up vergadering en eind 2022 kregen we te horen dat het project volledig afgerond werd! Over een vlotte samenwerking gesproken!