‘Empoderamiento de niñas y mujeres desde el amor propio’

QTVB steunt financieel het project ‘Empoderamiento de niñas y mujeres desde el amor propio’ dat aan de slag gaat met jonge meisjes en jongens (6 – 16 jaar) én hun ouders om zichzelf graag te leren zien, als waardige persoon met dromen!

Met een startbudget van 1000 euro, de opbrengst van de koffieverkoop van 2023, kon het project starten. Laura en Katherin, de twee vrouwen die dagelijks 220 kinderen in Fundación Egipto ontvangen, lijstten samen met Charlotte een aantal thema’s op om rond te werken. Karen Muñoz en Leonardo Aguilar, twee psychologen, gingen aan de slag!

Twee wekelijks werden er workshops gegeven. Er werd initieel gekozen om enkel in te zetten op workshops met meisjes, later opteerden Karen en Leonardo voor gemengde groepen. Na afronding van de workshops met de kinderen, werden ook workshops georganiseerd voor de ouders. Dit geeft informatie en handvaten mee om in hun specifieke thuissituatie mee aan de slag te gaan! De flexibiliteit om in te spelen op de realiteit en expertise van de psychologen ervaren we zowel bij QTVB, als bij Fundación Egipto als heel positief!

Met het budget konden we reeds 28 workshops financieren. Zowel van de kinderen en jongeren, als van de ouders kwamen er zeer positieve reacties op deze workshops! Door hun creatieve aanpak en investeren in een vertrouwensband, bleven kinderen geboeid en konden er bepaalde verontrustende situaties individueel besproken worden. 

Het project zal wegens de gunstige resultaten verlengd worden. Het budget van 1000 euro werd een tweede keer overgemaakt.

👉 Psychologe Karen Muñoz, werkte rond volgende thema’s met de meisjes in twee groepen (6-11 jaar & 12-6 jaar) in 6 workshops:

 • Gender;
 • Preventie van intra familiaal geweld;
 • Preventie en detectie grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik ;
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen;
 • Veerkracht;
 • Relaties, de voordelen en gevaren;
 • Toekomstperspectief.

👉 Psycholoog Leonardo Aguilar, met de jongens in twee groepen (zie hierboven) gedurende 6 workshops met iedere leeftijd: 

 • Waarden en normen; 
 • Toekomstperspectief;
 • Seksuele voorlichting;
 • Dromen;
 • Social media.

👉 Psycholoog Leonardo Aguilar deed tot slot ook workshops met de ouders van meisjes en jongens (6 sessie in totaal): 

 • Ouder zijn in de digitale wereld;
 • Gevaar van hiperpadres zijn, gevaren en gevolgen van overbescherming;
 • Gevaar van hipopadres, gevaren en gevolgen van afwezige ouders.