In 2011 vertrok Eva Geerts voor vijf maanden naar Hogar de niños Alalay om haar stage psychologie te doen. Tijdens haar verblijf werkte ze samen met de mensen van Alalay het koeienproject uit. Dit project werd tot uitvoering gebracht dankzij de giften van vrienden en familie van Eva. De problematiek van de kinderen, de behoeften en noden die ze zag, het Bolivaanse leven, lieten haar bij terugkomst in België niet meer los. Na het schrijven van haar thesis vertrok ze terug naar Bolivia om vanaf maart 2013 in Alalay Santa Cruz te gaan werken.

Ondertussen werd in België de vzw Que Te Vaya Bien (QTVB) opgericht door Sophie, Robin, Stephanie, Thomas en Mieke. In september kwamen ze allen op bezoek in Alalay om het project te leren kennen en de overeenkomst te bespreken tussen Alalay en de vzw Que Te Vaya Bien. Later sloot ook Lucie aan als actief bestuurslid.

👏 Acht succesvolle jaren volgden, waarin Que Te Vaya Bien heel wat giften en subsidies verzamelde om verscheidene projecten in Bolivia en Colombia te ondersteunen.

Alalay, Bolivia
Fucaprodein, Colombia
Parkour Trace, Bolivia

In 2019 trok Liselotte naar Santa Cruz, Bolivia. Na het lezen van Eva’s blogberichten in de MO*, zocht ze contact. Tijdens een eerste, fijne ontmoeting in Santa Cruz, spraken ze reeds over Que Te Vaya Bien vzw. Eva’s drukke werk- en gezinsleven werd moeilijk combineerbaar met het voorzitterschap van de vzw. Of Liselotte geen interesse had om mee haar schouders onder de vzw te zetten?

Twee jaar later geven Lucie, Mieke, Sophie, Robin en Eva de vzw door aan Sophie, Rosalie, Eva, Charlotte, Annelies en Liselotte. Tijd voor een nieuwe wind die door de vzw kan waaien, maar de waarden blijven dezelfde: Tegemoet komen aan de noden en behoeften van families en kinderen in situatie van armoede in Latijns-Amerika. Enkel stellen we onze focus wat scherper op meisjes en vrouwen!

👉 Lees hier de laatste nieuwsbrief van Eva’s hand!