Parkour Trace is een academie te Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Kinderen, jongeren en volwassenen leren er de loopdiscipline parkour. Ze trainen lichaam en geest op basis van natuurlijke beweging.

Ontstaan

Als jonge ondernemers kennen Douglas en Armando, de stichters van Parkour Trace, de moeilijkheden in de Boliviaanse maatschappij uit eigen ervaring. Daardoor zijn ze gemotiveerd om kansarme jongeren te betrekken in hun project als opstap uit de kansarmoede.

Tijdens de trainingen worden fysieke en mentale capaciteiten aangeleerd. Er wordt ingezet op discipline, doorzettingsvermogen, eigenwaarde en bewustzijn. Vrijheid, creativiteit en het ontdekken van eigen krachten, vinden ze ook belangrijk. Zo stimuleert Parkour Trace de jongeren om in zichzelf te geloven en hun eigen weg uit te stippelen. Ze geven de leiding over hun leven terug aan de jongeren en begeleiden hun in het traject.

Facebook: https://www.facebook.com/pktrace/