Missie

Onze missie is om het algemeen welzijn van vrouwen en hun families in Zuid-Amerika te verbeteren. Dit doen we door lokale projecten en initiatieven te steunen die rechtstreeks werken met vrouwen in armoede en hun families. Zo bevorderen we de sociale, economische en educatieve kansen van vrouwen en meisjes en kunnen zij zich ten volle ontplooien in de maatschappij. We leggen een speciale focus op de duurzaamheid en lange termijn doelen van de projecten en initiatieven om de effectiviteit van de hulp te garanderen.

Visie

Als VZW willen we een duurzame en betrouwbare partner zijn voor organisaties in Zuid-Amerika, die vrouwen in armoede helpen. Op basis van samenwerking en lokale expertise biedt onze werking economische en organisatorische ondersteuning aan initiatieven en projecten. We hechten veel belang aan gendergelijkheid en streven ernaar om gender gerelateerde thema’s op een toegankelijk niveau te promoten. Onze partners informeren vrouwen en meisjes over hun rechten, mogelijkheden en kwaliteiten zodat zij gelijke participatiekansen hebben in de maatschappij.